a Sellingnet label

INnovatiE leaflets

Sorry, only in Dutch

Door trends en ontwikkelingen veranderen wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen en organisaties. Welke trends en ontwikkelingen zijn relevant? Hieronder treft u een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen aan:

  • authenticiteit: mensen willen een eerlijk en transparant verhaal; geen gebakken lucht en sociaal en/of green washing; geef bewijs in een wereld van nepnieuws;

  • dematerialisering: groeiende behoefte aan zingeving, onthaasting en kwaliteit van leven; niet meer consumeren maar consuminderen; minder bezit en meer gebruik;

  • duurzaamheid: groeiende behoefte aan hergebruik, energiebesparing, natuurlijke grondstoffen; fast fashion is not done; diesel slurpende auto's is not done;

  • informatisering: overkill aan informatie, grote behoefte aan structuur en overzicht;

  • participatie: groeiende behoefte aan meedenken en meedoen;

  • polarisering: de verschillen worden alsmaar groter tussen mensen met en zonder toegang tot nieuwe technologie, tussen oude en nieuwe Nederlanders, tussen mensen van verschillende generaties, tussen mensen met en zonder werk, enz.;

  • regionalisering: groeiende behoefte aan wij-gevoel, eigen identiteit en eigen producten;

  • risicobeheersing: we zijn bang geworden om onze verworvenheden kwijt te raken en minder gewend om tegenslagen te incasseren, we willen zekerheid;

  • vergrijzing: door de toegenomen levensverwachting en het afgenomen geboortecijfer, hebben we te maken met een ‘dubbele vergrijzing’.

Onderstaand treft u 25 ‘sfeerbeelden’ aan die voor de komende jaren de belangrijkste trends en ontwikkelingen illustreren en inspiratiebron kunnen zijn voor businessinnovatie.